BRAKUJE DOBREJ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE LUB MIĘDZY ZESPOŁAMI

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak budować partnerską współpracę w zespole i z otoczeniem?
 • Jak tworzyć standardy współpracy w firmie, zespole, projekcie?
 • Jak wzmacniać satysfakcję ze współpracy?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Zostawiasz ludziom „dogranie się”, czy czujesz odpowiedzialność za kształtowanie jakości współpracy w zespole i ze współpracującymi zespołami?


WYZWANIE 1: PRZESTRZEŃ NA POZNANIE SIĘ

To, że pracujemy ze sobą w zespole lub międzyzespołowo od jakiegoś czasu nie oznacza, że faktycznie znamy naszych współpracowników. Często także nie wiemy wystarczająco dużo o uwarunkowaniach, w których działają. Ten brak wiedzy potrafi negatywnie wpływać na satysfakcję z klimatu i jakości współpracy, ponieważ między ludźmi brakuje zaufania osobistego zbudowanego w oparciu o znajomość siebie, jako osób a nie tylko pracowników. 


WYZWANIE 2: WYPRACOWANIE ZASAD WSPÓŁPRACY

Współpraca to między innymi umiejętność szukania elementów wspólnych pomimo różnic i odmiennych celów. Metaforycznie można na to spojrzeć następująco:

Oto kilka założeń, które mogą sprawić, że współpraca między ludźmi nie przebiega dobrze”

 • Ludzie powinni sami ze sobą dograć zasady współpracy – lider nie jest im potrzebny lub wręcz nie powinien w to ingerować. 
 • Wartości firmowe lub istniejące zasady nie wymagają doprecyzowania – każdy powinien je rozumieć.
 • Ludzie powinni wiedzieć, czego mogą oczekiwać od swojego szefa. Jeśli o nic nie proszą to znaczy, ze niczego nie potrzebują.
 • Świadomość wspólnego celu wystarcza, by zespoły ze sobą dobrze współpracowały.

WYZWANIE 3: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ WSPÓŁPRACY

W sytuacji zmiany warunków działania zespołu lub kształtowania nowego zespołu (np. w pracy projektowej) kluczowe jest zbudowanie od podstaw zasad, na których ludzie oprą swoją wspólpracę (pomaga w tym opracowany przeze mnie Model TEAM©). Problemy, jakie mogą tu wystąpić to między innymi:

 • Brak wspólnych założeń i zasad.
 • Różne rozumienie założeń i zasad.
 • Brak przełożenia założeń i zasad na praktyczne, codzienne działania i wzajemne oczekiwania.
 • Brak przyjmowania przez zespół odpowiedzialności za utrzymywanie wysokiej jakości współpracy.
ROZWIĄZANIE:

WYPRACUJ WSPÓLNE „ZASADY GRY”  

 • Za pomocą e-ankiety przeanalizuj co sprzyja, a co blokuje dobrą współpracę w Twoim zespole.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone wdróż rozwiązania, które wesprą klimat współpracy w zespole, firmie, projekcie.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: