DELEGOWANE ZADANIA SĄ WYKONYWANE NIE TAK, JAK OCZEKUJĘ

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak przygotować się do delegowania?
 • Ja poprowadzić rozmowę delegującą?
 • Jak zadbać o warunki skutecznego realizowania delegowanych zadań?
 • Jak wzmacniać samodzielność pracowników dzięki delegowaniu?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Delegowanie jest dla Ciebie bardziej uprzejmą formą wydawania poleceń czy procesem przekazywania odpowiedzialności i wzmacniania samodzielności pracownika lub zespołu?


WYZWANIE 1: DWA SPOSOBY MYŚLENIA O DELEGOWANIU

Gdy myślimy o delegowaniu rozumiemy je zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów: jako zlecanie zadań lub jako wzmacnianie samodzielności pracowników poprzez poszerzanie ich odpowiedzialności (tę perspektywę nazywam poniżej „delegowaniem”). W uproszczonej wersji rozróżnienie między tymi perspektywami wygląda następująco:

Co ciekawe… słowo „delegowanie” powszechnie używane jest do określania kilku różnych działań związanych z przekazywaniem zadań pracownikom. Jakich? Zapraszam do krótkiego wideo, które to porządkuje 🙂


WYZWANIE 2: JAKOŚĆ PROCESU DELEGOWANIA — OD PRZYGOTOWANIA PO PODSUMOWANIE

Niezależnie od definicji, jaką przyjmiemy — proces przebiegać będzie w czterech podstawowych etapach:

Na tych etapach wyzwania mogą pojawić się w kilku obszarach:

 • Budowanie klimatu sprzyjającego przyjmowaniu odpowiedzialności przez pracowników.
 • Przygotowanie do delegowania: wybór odpowiednich osób, zaprojektowanie procesu, przygotowanie się do spotkania z pracownikiem lub zespołem.
 • Sposób, w jaki prowadzona jest rozmowa delegująca.
 • Zapewnienie warunków skuteczności w delegowanych zadaniach.
 • Monitorowanie postępów.
 • Sposób, w jaki prowadzona jest rozmowa podsumowująca i wdrażanie wnioski z niej.

Być może jesteś zwolennikiem wysokiego poziomu partycypacji pracowników, a może wolisz mieć mocną kontrolę nad zadaniami, jakie realizują. W obu przypadkach sposób Twojego działania powinien uwzględnić kilka czynników, w tym specyfikę pracownika, charakterystykę delegowanych zadań oraz uwarunkowania sytuacji, w jakiej jesteście. 

ROZWIĄZANIE:

Usprawnij proces delegowania

 • Za pomocą e-ankiety przeanalizuj jakość swoich działań w procesie delegowania zadań i odpowiedzialności.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone zaprojektuj delegowanie jako proces rozwojowy lub usprawnij zlecanie zadań.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: