MÓJ ZESPÓŁ NIE JEST EFEKTYWNY LUB „NIE DOWOZI” REZULTATÓW

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak poprawić efektywność pracy zespołu?
 • Jak efektywnie kierować zespołem?
 • Jak definiować cele, planować pracę, monitorować postępy i kontrolować efekty?
 • Gdzie szukać i jak usuwać blokady efektywności?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

W jaki sposób zapewniasz odpowiednie planowanie pracy, organizujesz ją, sterujesz jej przebiegiem (monitorujesz) i kontrolujesz efekty?

Jak dbasz o warunki efektywności zespołu?


WYZWANIE 1: PROCES KIEROWANIA

Pierwszy aspekt, na który warto zwrócić uwagę to sposób, w jaki przebiega praca zespołu: od etapu jej planowania, po kontrolę i przepływ informacji. Najczęstsze błędy, jakie mogą tu się pojawić to:

 • Twoi ludzie nie wiedzą precyzyjnie, jakie są cele i rezultaty podejmowanych przez nich działań, nie czują się zainspirowani do ich realizacji.
 • Nie została wystarczająco precyzyjnie uporządkowana struktura pracy i odpowiedzialności, występują problemy w dostępie do szeroko rozumianych zasobów niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy.
 • Niewystarczająco zadbałeś/aś o monitorowanie postępów i wspieranie zarówno pojedynczych osób, jak i całego zespołu na etapie realizacji zadań.
 • Brakuje wyciągania wniosków na etapie podsumowywania uzyskanych rezultatów.
 • Występują blokady w obszarze przepływu informacji niezbędnej do efektywnego działania.

WYZWANIE 2: WARUNKI EFEKTYWNOŚCI

Druga potencjalna przyczyna związana jest z szerszym spojrzeniem na pracę zespołu, obejmującym warunki efektywności. Jakie wymiary mogą blokować wydajność Twojego zespołu?

 • Pracownicy nie mają odpowiednich kompetencji, by efektywnie realizować zadania i osiągać cele.
 • Zespół nie ma jasności co do roli, zadań i oczekiwań Twoich lub organizacji.
 • Pracownicy nie otrzymują wystarczającego wsparcia w realizacji zadań.
 • Sposób motywacji, który stosujesz, nie jest dopasowany do potrzeb Twoich pracowników.
 • Pracownicy nie otrzymują wystarczająco precyzyjnej informacji zwrotnej o jakości i skuteczności podejmowanych działań.
 • Działania Twoje lub Firmy są niezgodne z deklarowanymi zasadami, regułami i przepisami.
 • Pracownicy działają w niesprzyjającym środowisku wewnętrznym lub otoczeniu zewnętrznym.
ROZWIĄZANIE:

UPORZĄDKUJ PROCES KIEROWANIA i USUŃ BLOKADY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE

 • Za pomocą e-ankiety zweryfikuj przyczynę i szczegółowy obszar, w którym występuje blokada.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone uporządkuj proces kierowania zespołem oraz rozpoznaj i usuń blokady efektywności.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: