MOJA KOMUNIKACJA NIE JEST TAK SKUTECZNA, JAK OCZEKUJĘ

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak polepszyć jakość komunikacji?
 • Jak zadbać o efektywny klimat komunikacji?
 • Jak zrozumieć swój styl komunikacji i efekty, jakie wywołuje?
 • Jak zrozumieć potrzeby innych w zakresie efektywnej formy komunikacji?
 • Jak znaleźć wspólną płaszczyznę komunikacji?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Wychodzisz z założenia, że inni powinni wiedzieć, o co Ci chodzi, czy widzisz swoją odpowiedzialność w kształtowaniu efektywnej komunikacji?

Twórca cybernetyki, Norbert Wiener, napisał: Nigdy nie jestem pewny, co powiedziałem dopóki nie usłyszę odpowiedzi.

Masz czasem wrażenie, że inni reagują na Twoje wypowiedzi kompletnie niezgodnie z Twoimi intencjami? Że coś rozjeżdża się pomiędzy Twoją wypowiedzią a odpowiedzią, jaką na nią otrzymujesz czy to na poziomie treści, czy emocji, jakie się pojawiają w relacjach? Jeśli tak – warto przyjrzeć się temu, w jaki rozmawiasz z innymi.

Jako nadawca jesteś odpowiedzialny za to co i jak mówisz. W zakresie tej odpowiedzialności leżą co najmniej trzy kluczowe elementy:

W każdym z nich mogą pojawić się wyzwania, które sprawiają, że komunikacja nie jest tak skuteczna lub efektywna, jak mogłaby być.


WYZWANIE 1: JAKOŚĆ KOMUNIKACJI

Na poziomie jakości komunikacji mogą pojawić się między innymi trzy poniższe blokady:

 • Brak określonego krótko- i długofalowego celu komunikacji a w konsekwencji niewłaściwy dobór technik komunikacji.
 • Formułowanie komunikatów, które wzmacniają nastawienie obronne rozmówców.
 • Wplatanie w wypowiedzi stwierdzeń, które tworzą blokady w porozumieniu się. 

WYZWANIE 2: ZROZUMIENIE SWOJEGO STYLU KOMUNIKACJI

Kolejnym wyzwaniem w zakresie skutecznej komunikacji jest zrozumienie swojego stylu działania i komunikowania się. Zazwyczaj komunikujemy się intuicyjnie, odruchowo i zgodnie z tym, jak nam jest wygodnie. Niestety często nie zwracamy uwagi i nie analizujemy świadomie:

 • jakie są silne strony i słabości naszego stylu komunikacji,
 • jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą nasz styl dla skuteczności i efektywności porozumiewania się z innymi.

WYZWANIE 3: DOPASOWANIE KOMUNIKACYJNE

Trzecim wyzwaniem jest umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do rozmówców. Tu pojawiają się zazwyczaj dwie główne blokady:

 • Brak brania pod uwagę odmienności oczekiwań rozmówców w zakresie sposobu komunikacji.
 • Nie zwracanie uwagi na to, w jaki sposób treść i forma naszych wypowiedzi wpływa na motywację do rozmowy u naszych rozmówców.
 • Brak wiedzy o tym, jakie techniki i sformułowania zwiększają efektywność rozumienia przekazu przez osoby z innym stylem funkcjonowania.

 

ROZWIĄZANIE:

POPRAW JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACJI

 • Za pomocą e-ankiety zweryfikuj silne strony i zagrożenia w Twoim sposobie komunikacji.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone opracuj sposób komunikacji, który z jednej strony jest spójny z Tobą, zaś z drugiej skuteczny w kontakcie z osobami o odmiennym stylu działania.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: