NIE MAM JASNOŚCI NA CZYM POLEGA MOJA ROLA ZAWODOWA

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
  • Jak doprecyzować swoją rolę zawodową?
  • Jakie elementy otoczenia należy przeanalizować?
  • Jak zdefiniować misję i cele Twojego stanowiska?
  • Jak rozpoznać i uwzględnić oczekiwania otoczenia?
  • Jak doprecyzować wizerunek, jaki chcesz budować?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Wychodzisz z założenia, że zakres i sposób działania na Twoim stanowisku jest oczywisty, czy – bez względu na doświadczenie – odczuwasz potrzebę doprecyzowania swojej roli zawodowej z otoczeniem, by uniknąć zagrożeń związanych z różnym jej rozumieniem?


Realizując swoją rolę zawodową warto jest upewnić się, czy znamy wszystkie uwarunkowania, które na nią wpływają. Uwarunkowania te mogą należeć do czterech kluczowych obszarów:

W każdym obszarze pojawiają się szczegółowe wymiary, które należy doprecyzować, by uniknąć potencjalnych nieporozumień co do wzajemnych oczekiwań. Na poziomie „meta” warto zwrócić uwagę na dwa główne wyzwania.


WYZWANIE 1: OCZEKIWANIA WOBEC TWOJEJ ROLI

Czasem obejmując nowe stanowisko lub w sytuacji, gdy zmieniają się uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne i zewnętrzne niewystarczająco dbamy o doprecyzowanie naszej roli zawodowej z innymi. Skupiamy się na najbardziej podstawowych elementach i zapominamy zebrać kompleksowe informacje o oczekiwaniach zarówno organizacji, jak i różnych osób, które z nami współpracują. Z tego powodu później mogą pojawiać się napięcia i nieporozumienia. 


WYZWANIE 2: TWOJA MISJA ZAWODOWA

Drugi błąd, jaki możemy popełnić przy precyzowaniu swojej roli zawodowej to brak poświęcenia czasu na dobre określenie, jak MY SAMI chcemy ją realizować. W konsekwencji nasze działania mogą długofalowo tracić spójność (reagujemy na sytuację „tu i teraz”, bez myślenia o naszych działaniach z perspektywy misji, jaką pełnimy lub chcemy pełnić w organizacji). 

ROZWIĄZANIE:

DOPRECYZUJ SWOJĄ ROLĘ ZE SOBĄ I Z OTOCZENIEM

  • Za pomocą e-ankiety przeanalizuj, jakie aspekty definiujące Twoją rolę zawodową masz już ustalone, a jakie potrzebujesz jeszcze doprecyzować.
  • Dzięki procesowi QuickWin Zone zaplanuj i zrealizuj działania, które doprecyzują Twoją rolę zawodową.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

***

To jest materiał promocyjny, z którego możesz skorzystać samodzielnie dzięki podręcznikom do pracy własnej! W materiałach znajdziesz:

  • wprowadzenie merytoryczne do każdego obszaru pracy ze swoją rolą zawodową,
  • dla każdego obszaru – arkusz ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Możesz oczywiście skorzystać także z procesu QuickWin Zone.

Pobierz materiał do pracy własnej:

***

We współpracy z Leadership Center opracowałam około godzinny kurs wraz z formatką wspierającą doprecyzowanie misji zawodowej.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: