OPIS PROCESU

Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę. / Attitude is a little thing that makes a big difference. Winston Churchill

Magdalena Robak

Kolejne etapy procesu Quick Win Zone oparte są o cykl PDCA+M, czyli: zaprojektuj (plan), zastosuj (do), zweryfikuj (check), wdróż (act) oraz monitoruj (monitor; tu jest też element standaryzowania – standardize). 

Spotkania mają charakter doradczo-superwizyjny. Oznacza to, że w ich trakcie z jednej strony będę dzieliła się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, zaś z drugiej będę zapraszać Cię do własnych refleksji i sięgania do Twoich własnych doświadczeń, kompetencji, wiedzy i przemyśleń. Ten aspekt – sięgania do Twoich doświadczeń – będzie szczególnie ważny jeśli spotkanie będzie miało formę grupową, gdyż wtedy będę zawsze najpierw zapraszać do podzielenia się Waszymi przemyśleniami, a dopiero potem podzielę się moimi.

Dodatkowo podczas lub po spotkaniach (a przed etapem zastosowania) otrzymasz arkusze oraz materiał merytoryczny związany z tematem, nad którym pracujemy. 


Poniżej znajdziesz opis 6 etapów procesu QuickWin Zone, które zrealizujemy, by wypracować skuteczne i trwałe rozwiązanie na Twoją sytuację. W zależności od naszych dodatkowych ustaleń proces ten może zostać zmodyfikowany. Zrobimy to tak, by nie stracić głównych założeń, dzięki którym jest skuteczny a jednocześnie odpowiedzieć na Twoją bieżącą potrzebę.

Zależy mi, żebyśmy czas naszego spotkania wykorzystali jak najbardziej efektywnie – na tworzenie rozwiązania. Dlatego przed nim zaproszę Cię do wypełnienia ankiety, która Tobie możliwość refleksji nad sytuacją, którą chcesz rozwiązać a mi kluczowe informacje o niej i o uwarunkowaniach, w jakich działasz. 

Ankietę otrzymasz do 24 godzin po domknięciu formalności. Ważne jest, żebyś wypełnił/a ją minimum 3 dni przed naszym spotkaniem. 

O co na pewno Cię zapytam?

 1. Opis sytuacji
 2. Historia podjętych działań
 3. Otoczenie (ludzie, system) i kontekst, w jakim działasz
 4. Twoje założenia związane z działaniem
 5. Twój cel – zakładany rezultat

W zależności od tematu możesz otrzymać także dodatkowe pytania lub zadanie do wykonania jeszcze przed spotkaniem (to może być test, arkusz do przemyślenia, analiza case study).

Podczas pierwszego spotkania skoncentrujemy się na wypracowaniu konkretnego rozwiązania na Twoją sytuację. Doprecyzujemy cel przesłany w e-Ankiecie i założenia, jakie musimy uwzględnić. Większość naszej energii przeznaczymy na zintegrowanie naszej wiedzy i doświadczeń tak, żebyś:

 • wiedział/a co, jak i dlaczego zmienić w swoim działaniu, by osiągnąć założony przez siebie cel, jednocześnie uwzględniając swoje uwarunkowania,
 • przemyślał/a konsekwencje nowego sposobu działania oraz zastanowił/a, jak wzmocnić pozytywne i uniknąć (w miarę możliwości) negatywnych,
 • jak najlepiej przygotował/a się do nowego sposobu działania,
 • opracował/a action plan do pierwszego testowania,
 • poznał/a wymiary obserwacji rozwiązania podczas pierwszego testowania.

Będziemy pracować na modelach, które dopasujemy do Twojej sytuacji. Po sesji otrzymasz podsumowanie wraz z materiałami merytorycznymi.

CZAS TRWANIA:
 • Indywidualnie: ok. 2h
 • Grupowo: ok. 2,5h