WSPÓŁPRACOWNICY NIE DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z USTALENIAMI

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak budować postawę asertywną?
 • Jak komunikować się asertywnie?
 • Jak asertywnie komunikować swoje oczekiwania?
 • Jak asertywnie reagować, gdy ktoś nie spełnia oczekiwań?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Zakładasz, że 'ludzie sami powinni wiedzieć lub domyślić się’ czy widzisz swoją aktywną rolę w edukowaniu innych co do tego na jakiej współpracy Ci zależy?


Gdy współpracownicy nie działają zgodnie z oczekiwaniami warto przemyśleć dwa pytania:

 1. Czy wystarczająco jasno komunikujesz swoje potrzeby i oczekiwania?
 2. Czy w odpowiedni sposób reagujesz, gdy nie są one realizowane?.

Odpowiedzi na nie możesz znaleźć zarówno na poziomie Twoich postaw i oczekiwań, jak i sposobu ich komunikowania. Wesprze Cię w tym asertywność, której założenia przedstawia w skrócie poniższy slajd:


WYZWANIE 1: POZNANIE I ASERTYWNE KOMUNIKOWANIE SIEBIE

Pierwsze wyzwanie jest związane z komunikowaniem tego, co jest dla Ciebie ważne. A żeby komunikować potrzeby potrzebujesz – w pierwszym kroku – dobrze je poznać. Okazuje się jednak, że często wcale nie mamy doprecyzowanego:

 • co jest dla nas ważne, a co nie;
 • co i jak bardzo jest dla nas istotne w różnych relacjach, w których jesteśmy (w tym w relacjach zawodowych).
 • na co zgadzamy się, a na co nie zgadzamy się w różnych relacjach.

Dodatkowo częstym wyzwaniem jest odpowiednie formułowanie potrzeb i oczekiwań (zarówno w zakresie treści, jak i formy).


WYZWANIE 2: ASERTYWNE REAGOWANIE NA ZACHOWANIA INNYCH

Drugi wymiar, który może powodować, że współpracownicy nie działają zgodnie z ustaleniami i Twoimi oczekiwaniami to sposób, w jaki korygujesz ich działania. Częstym problemem jest w tym aspekcie:

 • nie zwracanie uwagi na przyczyny danego sposobu działania,
 • koncentracja w reakcjach wyłącznie na własnym punkcie widzenia,
 • brak zadbania o właściwą formę wypowiedzi.

 

ROZWIĄZANIE:

UZGODNIJ OCZEKIWANIA I ASERTYWNIE REAGUJ, GDY NIE SĄ REALIZOWANE

 • Za pomocą e-ankiety zweryfikuj, z którym obszarem asertywności potrzebujesz przede wszystkim pracować.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone doprecyzuj swoje oczekiwania i potrzeby oraz wypracuj sposoby reagowania, gdy ktoś ich nie realizuje.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: