Zadanie: Skuteczne delegowanie

Delegowane zadania wykonywane nie tak, jak oczekuję

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak skutecznie delegować zadania?
Jak przygotować się do delegowania?
Jak przeprowadzić proces delegowania?
Jak - dzięki delegowaniu - wzmacniać samodzielność pracowników?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Delegowanie jest dla Ciebie bardziej uprzejmą formą wydawania poleceń czy procesem przekazywania odpowiedzialności i wzmacniania samodzielności pracownika lub zespołu?

 

WYZWANIE 1: DWA SPOSOBY MYśLENIA O DELEGOWANIU

Gdy myślimy o delegowaniu rozumiemy je zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów: jako zlecanie zadań lub jako wzmacnianie samodzielności pracowników poprzez poszerzanie ich odpowiedzialności (tą perspektywę nazywam poniżej "delegowaniem"). W uproszczonej wersji rozróżnienie między tymi perspektywami wygląda następująco:

zlecanie delegowanie porównanie

Co ciekawe... słowo "delegowanie" powszechnie używane jest do określania kilku różnych działań związanych z przekazywaniem zadań pracownikom. Jakich? Zapraszam do krótkiego wideo, które to porządkuje :)

 

WYZWANIE 2: JAKOŚĆ PROCESU DELEGOWANIA - OD PRZYGOTOWANIA PO PODSUMOWANIE

Niezależnie od definicji, jaką przyjmiemy - proces przebiegać będzie w czterech podstawowych etapach:

delegowanie 4 kroki

Na tych etapach wyzwania mogą pojawić się w kilku obszarach:

  • Budowanie klimatu sprzyjającego przyjmowaniu odpowiedzialności przez pracowników.
  • Przygotowanie do delegowania: wybór odpowiednich osób, zaprojektowanie procesu, przygotowanie się do spotkania z pracownikiem lub zespołem.
  • Sposób, w jaki prowadzona jest rozmowa delegująca.
  • Zapewnienie warunków skuteczności w delegowanych zadaniach.
  • Monitorowanie postępów.
  • Sposób, w jaki prowadzona jest rozmowa podsumowująca i wdrażanie wnioski z niej.

Być może jesteś zwolennikiem wysokiego poziomu partycypacji pracowników, a może wolisz mieć mocną kontrolę nad zadaniami, jakie realizują. W obu przypadkach sposób Twojego działania powinien uwzględnić kilka czynników, w tym specyfikę pracownika, charakterystykę delegowanych zadań oraz uwarunkowania sytuacji, w jakiej jesteście. 

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

USPRAWNIJ PROCES DELEGOWANIA

Za pomocą e-ankiety przeanalizuj jakość swoich działań w procesie delegowania zadań i odpowiedzialności.

Dzięki procesowi QuickWin Zone zaprojektuj delegowanie jako proces rozwojowy lub usprawnij zlecanie zadań.

 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: