Ja: Skuteczna komunikacja

Moja komunikacja nie jest tak skuteczna, jak oczekuję

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak polepszyć jakość komunikacji?
Jak zadbać o efektywny klimat komunikacji?
Jak zrozumieć swój styl komunikacji i efekty, jakie wywołuje?
Jak zrozumieć potrzeby innych w zakresie efektywnej formy komunikacji?
Jak znaleźć wspólną płaszczyznę komunikacji?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Wychodzisz z założenia, że inni powinni domyśleć się, o co Ci chodzi czy widzisz swoją odpowiedzialność w kształtowaniu efektywnej komunikacji z innymi?

Twórca cybernetyki, Norbert Wiener, napisał: "Nigdy nie jestem pewny, co powiedziałem dopóki nie usłyszę odpowiedzi".

Masz czasem wrażenie, że inni reagują na Twoje wypowiedzi kompletnie niezgodnie z Twoimi intencjami? Że coś rozjeżdża się pomiędzy Twoją wypowiedzią a odpowiedzią, jaką na nią otrzymujesz czy to na poziomie treści, czy emocji, jakie się pojawiają w relacjach? Jeśli tak - warto przyjrzeć się temu, w jaki rozmawiasz z innymi.

Jako nadawca jesteś odpowiedzialny za to co i jak mówisz. W zakresie tej odpowiedzialności leżą co najmniej trzy kluczowe elementy:

komunikacja qwz

W każdym z nich mogą pojawić się wyzwania, które sprawiają, że komunikacja nie jest tak skuteczna lub efektywna, jak mogłaby być.

 

WYZWANIE 1: JAKOŚĆ KOMUNIKACJI

Na poziomie jakości komunikacji mogą pojawić się między innymi trzy poniższe blokady:

  • Brak określonego krótko- i długofalowego celu komunikacji a w konsekwencji niewłaściwy dobór technik komunikacji.
  • Formułowanie komunikatów, które wzmacniają nastawienie obronne rozmówców.
  • Wplatanie w wypowiedzi stwierdzeń, które tworzą blokady w porozumieniu się. 

 

WYZWANIE 2: ZROZUMIENIE SWOJEGO STYLU KOMUNIKACJI

Kolejnym wyzwaniem w zakresie skutecznej komunikacji jest zrozumienie swojego stylu działania i komunikowania się. Zazwyczaj komunikujemy się intuicyjnie, odruchowo i zgodnie z tym, jak nam jest wygodnie. Niestety często nie zwracamy uwagi i nie analizujemy świadomie:

  • jakie są silne strony i słabości naszego stylu komunikacji,
  • jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą nasz styl dla skuteczności i efektywności porozumiewania się z innymi.

 

WYZWANIE 3: DOPASOWANIE KOMUNIKACYJNE

Trzeci wyzwaniem jest umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do rozmówców. Tu pojawiają się zazwyczaj dwie główne blokady:

  • Brak brania pod uwagę odmienności oczekiwań rozmówców w zakresie sposobu komunikacji.
  • Nie zwracanie uwagi na to, w jaki sposób treść i forma naszych wypowiedzi wpływa na motywację do rozmowy u naszych rozmówców.
  • Brak wiedzy o tym, jakie techniki i sformułowania zwiększają efektywność rozumienia przekazu przez osoby z innym stylem funkcjonowania.

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

POPRAW JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ SWOJEJ KOMUNIKACJI

Za pomocą e-ankiety zweryfikuj silne strony i zagrożenia w Twoim sposobie komunikacji.

Dzięki procesowi QuickWin Zone opracuj sposób komunikacji, który z jednej strony jest spójny z Tobą, zaś z drugiej skuteczny w kontakcie z osobami o odmiennym stylu działania.

 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: