Zespół: Rozwiązywanie konfliktów

W zespole lub między zespołami pojawiają się konflikty

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak skutecznie zarządzać konfliktami w firmie, zespole, projekcie?
Jak zapobiegać destruktywnym konfliktom?
Jak wspierać innych w rozwiązywaniu konfliktów (jako mediator lub moderator spotkań)?
Jak zadbać o utrzymanie porozumienia?
Jak partnersko negocjować rozwiązania?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Zakładasz, że ludzie sami powinni rozwiązywać napięcia między sobą czy czujesz współodpowiedzialność za budowanie klimatu współpracy poprzez przyjęcie na siebie różnych ról, w tym roli 'trzeciej strony' w konflikcie?

 

WYZWANIE 1: JAK BYĆ "TRZECIĄ STRONĄ" W KONFLIKCIE?

Czasem lider w zespole przyjmuje na siebie rolę "trzeciej strony" - osoby, która świadomie zarządza sytuacjami konfliktowymi (różnicy zdań, interesów, czy napięcia w relacjach) projektując i wdrażając odpowiednie narzędzia, które zapobiegają konfliktom lub pomagają je rozwiązywać tak, by minimalizować koszty firmowe i osobiste, jakie za sobą pociągają. Może to dotyczyć sytuacji:

 • w zespole,
 • pomiędzy zespołami
 • a także między zespołem a otoczeniem firmy (Klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami).

konflikty qwz

Czynniki, jakie mogą wpłynąć na większą liczbę konfliktów to między innymi:

 • Brak wypracowanych mechanizmów monitorowania uwarunkowań i klimatu współpracy w kontekście identyfikacji konfliktów potencjalnych.
 • Brak wiedzy i umiejętności menedżerów z zakresu odpowiedzialności i roli "trzeciej strony" w konflikcie.
 • Niewłaściwe działania podejmowane przez menedżerów w sytuacji zaobserwowanych konfliktów.

 

WYZWANIE 2: JAK SZUKAĆ POROZUMIEŃ, GDZY JESTEŚ STRONĄ W KONFLIKCIE?

Gdy jesteś stroną w sytuacji konfliktowej możesz przyjąć dwie główne (i pięć szczegółowych) strategie podejścia do poszukania rozwiązań (warto je znać także, gdy jesteś "trzecią stroną"):

Dwa nastawienia do negocjacji

Wyzwania, jakie mogą się pojawić w sytuacji, gdy negocjujesz rozwiązanie, to między innymi:

 • strategia niedopasowana do kontekstu, w którym rozmawiasz,
 • niewłaściwe lub niewystarczające przygotowanie do rozmów,
 • niechęć do szukania obopólnie korzystnych rozwiązań (ze strony Twojej lub innych uczestniczących w rozmowach osób),
 • brak lub niska satysfakcja z procesu negocjacji,
 • rozwiązania, które nie mogą być w pełni wprowadzone w życie,
 • rozwiązanie, które nie jest stosowane (lub jest stosowane tylko częściowo).

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

OPRACUJ STRATEGIĘ ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI

Za pomocą e-ankiety zrób przegląd rozwiązań, które mogą pomóc zarządzać konfliktem.

Dzięki procesowi QuickWin Zone wypracuj system zarządzania konfliktami na etapie prewencji, rozwiązywania i utrzymania.

 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: