Zadanie: Efektywność zespołu

Mój zespół nie jest efektywny lub "nie dowozi" rezultatów

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak poprawić efektywność pracy zespołu?
Jak efektywnie kierować zespołem?
Jak definiować cele, planować pracę, monitorować postępy i kontrolować efekty?
Gdzie szukać i jak usuwać blokady efektywności?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

W jaki sposób zapewniasz odpowiednie planowanie pracy, organizujesz ją, sterujesz jej przebiegiem (monitorujesz) i kontrolujesz efekty? Czy zadbałeś o warunki efektywności?

 

WYZWANIE 1: PROCES KIEROWANIA

Pierwszy aspekt, na który warto zwrócić uwagę to sposób, w jaki przebiega praca zespołu: od etapu jej planowania, po kontrolę i przepływ informacji. Najczęstsze błędy, jakie mogą tu się pojawić to:

 • Twoi ludzie nie wiedzą precyzyjnie, jakie są cele i zakładane rezultaty podejmowanych przez nich działań, nie czują się zainspirowani do ich realizacji.
 • Nie została wystarczająco precyzyjnie uporządkowana struktura pracy i odpowiedzialności, występują problemy w dostępie do szeroko rozumianych zasobów niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy.
 • Niewystarczająco zadbałeś/aś o monitorowanie postępów i wspieranie zarówno pojedynczych osób, jak i całego zespołu na etapie realizacji zadań.
 • Brakuje wyciągania wniosków na etapie podsumowywania uzyskanych rezultatów.
 • Występują blokady w obszarze przepływu informacji niezbędnej do efektywnego działania.

proces kierowania

 

WYZWANIE 2: WARUNKI EFEKTYWNOŚCI

Druga potencjalna przyczyna związana jest z szerszym spojrzeniem na pracę zespołu, obejmującym warunki efektywności. Wymiary, które mogą blokować wydajność Twojego zespołu to:

 • Niewystarczające kompetencje pracowników.
 • Brak jasności zespołu, co do roli, zadań i oczekiwań.
 • Niewystarczające wsparcie w realizacji zadań.
 • Niedopasowany sposób motywacji.
 • Brak precyzyjnej informacji zwrotnej o jakości i skuteczności podejmowanych działań.
 • Działania Twoje lub Firmy niezgodne z deklarowanymi zasadami, regułami i przepisami.
 • Niesprzyjające środowisko wewnętrzne lub otoczenie zewnętrzne.

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

UPORZĄDKUJ PROCES KIEROWANIA i USUŃ BLOKADY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE

Za pomocą e-ankiety zweryfikuj przyczynę i szczegółowy obszar, w którym występuje blokada.

Dzięki procesowi QuickWin Zone uporządkuj proces kierowania zespołem, poznaj i usuń blokady efektywności.

Zmodyfikuj swój styl przywództwa na bardziej dopasowany do sytuacji, w której zarządzasz

 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: