Kilka słów o mnie

Magdalena Robak
Magdalena Robak

Cześć :) Nazywam się Magdalena Robak. Moją misją jest wypracowywanie i wdrażanie użytecznych rozwiązań. Uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. A jeśli potrzebujemy wyleczyć - kluczem jest dobranie trafionego "w punkt" lekarstwa. 

Pomagam Ci dostrzec poszczególne elementy i to, jak składają się w całość. Zauważyć to, co zakłóca harmonię systemu i ją przywrócić. Łącząc naszą wspólną wiedzę, doświadczenie oraz intuicję sprawnie odkrywamy możliwe rozwiązania, które zapobiegają problemom lub pomagają je rozwiązać.

Działanie jest najlepszą formą uczenia się. Dlatego w procesach, które wspólnie realizujemy zapraszam Cię do testowania, przemyślenia i znowu testowania. Bo to dzięki praktyce i refleksji nad nią możemy ostatecznie dopracować użyteczne, dopasowane do Twojej sytuacji rozwiązanie. 

Naszą współpracę dobrze opisują dwa cytaty: Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie (Mahatma Ghandi) oraz When you come to a fork in the road – take it (Yogi Berra).

Więcej o mnie dowiesz się na magdalenarobak.pl oraz cleandynamics.pl. Znajdziesz mnie także na LinkedinFacebook oraz YouTube.

KIM JESTEM?

Gdy myślę o tym, co robię zawodowo najbliższe mojemu sercu i umysłowi jest określenie FACYLITUJĘ. Sięgając do łaciny "facilis" znaczy „łatwy, przychylny, zwinny”. Wg słownika Merriam-Webster facylitator to ktoś lub coś, co ułatwia coś; ktoś, kto pomaga osiągnąć rezultat (taki jak uczenie się, produktywność lub komunikacja) poprzez zapewnienie pośredniej lub dyskretnej pomocy, wskazówek lub nadzoru; ktoś, kto facylituje - pomaga działać płynniej, skuteczniej.

To wspomaganie rozwoju firm, zespołów, projektów i ludzi realizuję w różnych rolach: konsultantatreneramediatoraasesorawykładowcycoacha, facylitatora...

Celem działań rozwojowych jest zmiana. Zaś zmiana (by była trwała i przyniosła zakładane rezultaty):

 • nie dzieje się w próżni i potrzebuje obejmować zarówno przedmiot i podmiot zmiany, jak i ich otoczenie,
 • nie jest punktem, lecz procesem, który ma etap "przed", "w trakcie" i "po",
 • wymaga łatwości poruszania się w mnogości ról i umiejętności, dzięki któremu dobieramy sposób działania do potrzeb danej sytuacji.

Dlatego praca trenera / facylitatora już dawno wyszła poza salę szkoleniową i przestała być związana głównie z kontaktem z grupą czy jednostką. "Ułatwianie" obejmuje także otoczenie Uczestników procesów doskonalących - środowisko organizacyjne (i ludzi, i systemy) a czasem także otoczenie organizacji. 

 

Organizacje, do których należę

PIFS logoIPMA POLANDKTBpstdlogo

Stosuję Kodeks Dobrych Praktyk PIFS.

 

W WOLNYM CZASIE...

Z zamiłowania zajmuję się grafiką komputerową. Wszystkie moje strony www, materiały informacyjne i wykorzystana w nich grafika zrobione zostały własnoręcznie (czasem z wykorzystaniem i inspiracją materiałami z pixabay.com). Wspieram też tych, którzy potrzebują drobnej pomocy w tym zakresie.

Realizuję projekty wolontaryjne zorientowane na rozwój kompetencji (np. Warszawskie Preludium do Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji, w 2018 off-line zaś w 2019 w wersji zdalnej, czy cykl nagrań promujących pracę z Wartościami Metodą Clean w ramach promocji szkolenia w tym zakresie) oraz wsparcie środowiska trenerów i konsultantów (Projekt SPOCO® Butterfly, 2020).

Przez kilka lat współpracowałam z Clean Coaching Polska wspierając rozwój i promocję metody w Polsce i na spotkaniach międzynarodowych.

Jestem Wiceprzewodniczącą Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA w kadencji 2021-2023, zaś od 2019 - Członkiem Rady. Zapraszam Cię na nasze spotkania:

mgr ipma logo

Piszę artykuły i tworzę różne materiały wspierające rozwój. Udostępniam je, żeby wszyscy mogli z nich korzystać do woli :) Artykuły i narzędzia znajdziesz TUTAJ, zaś materiały - w części MATERIAŁY DO POBRANIA na magdalenarobak.pl

Dodatkowo czyszczę i uruchamiam głowę do kreatywności biegając :) Najchętniej przy starym dobrym rocku... choć nie tylko, bo jestem tez zafascynowana Radio Company, Princes Goes To The Butterfly Museum, Greta Van Fleet i Barns Courtney

 

MATERIAŁY dla Ciebie

 • Na YouTube obejrzysz / podłuchasz różnego rodzaju "pigułki wiedzy" oraz wywiady, do których zostałam zaproszona przez m. in. Radio PIN, gdy współpracowałam z Uniwersytetem SWPS. 
 • Jeśli wolisz czytać - zapraszam Cię do Czytelni, w której znajdziesz case study i wiedzą.

 

A teraz oficjalne bio :)

TRENER, KONSULTANT, LIDER PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH
 • Od 1997 roku projektuję i wdrażam programy rozwoju kompetencji menedżerskich, wzmacniania jakości (współ)pracy w zespołach, firmach i projektach oraz wzmacniam kompetencje bazowe (nie lubię nazywać ich "miękkimi", ponieważ są one w mojej opinii bazą do efektywnego działania bez względu na stanowisko; są to takie obszary, jak skuteczna komunikacja, postawa i komunikacja asertywna, organizacja pracy czy zarządzanie sytuacjami konfliktowymi).
 • Realizuję szkolenia, warsztaty wypracowywania rozwiązań oraz konsultacje ("1 na 1", dla zespołów i dla firm). Wspieram procesy personalne (systemy ocen, sesje assessment i development center, szczególnie w zakresie kompetencji menedżerskich).
 • Prowadzę indywidualne sesje doradczo-coachingowe dla kadry menedżerskiej.
 • Posiadam certyfikaty Kirkpatrick Bronze Level, Kirkpatrick Strategic Evaluation Planning oraz Change Management PROSCI, które potwierdzają i wspierają to, w jaki sposób od zawsze podchodzę do działań rozwojowych - jako do procesu zmiany, zorientowanego na wdrożenie konkretnych umiejętności i uzyskanie konkretnych rezultatów.
KONSULTANT, ASESOR
 • Jako przeszkolony asesor standardów IPMA Project Excellence Baseline uczestniczę w Polish Project Excellence Award, oceniając doskonałość zarządzania projektami. Realizuję także audyty procesów zarządzania projektami oraz przeglądy systemu zarządzania projektami w oparciu o model PM Cube™, którego jestem współautorem. 
 • Jestem współtwórcą i certyfikowanym użytkownikiem „Blitz Grow – innowacyjna metoda wdrożenia idei flexicurity w przedsiębiorstwie”, metody w pełni opartej na podejściu projektowym do kompleksowego rozwoju organizacji.
 • Posiadam certyfikat Trenera Zmiany przywództwa systemowego SPOCO® i mediatora (zgodny ze Standardami Polskiego Stowarzyszenia Mediatorów).
 • Jestem także konsultantem wdrażania projektów grywalizacyjnych zorientowanych na osiąganie strategicznych celów biznesowych (w latach 2019-2021 w ramach stałej współpracy z One2Tribe; aktualnie w innej formie).
 • Projektuję i realizuję sesje assessment & development center, głównie na stanowiska / stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla oraz specjalistyczne (także w procesach rekrutacyjnych).
 • Integrując wiedzę z różnych dziedzin tworzę autorskie narzędzia i modele wspierające diagnozę sytuacji, projektowanie stanu docelowego oraz planowanie zmian w procesach rozwoju ludzi, zespołów i organizacji.
FACYLITATOR
 • Stosuję facylitację jako narzędzie wspierania współpracy i doskonalenia sposobów działania.
 • Jestem certyfikowanym facylitatorem indywidualnym i grupowym Podejścia Clean bazującego na pracy z szeroko rozumianą metaforą (zrealizowałam ponad 450 godzin procesów facylitacji "1 na 1", dla grup i zespołów oraz szkoleń z Podejścia).
 • Łączę techniki Clean z innymi podejściami: Action Learning (kurs Action Learning Foundations, WIAL Poland), Technology of Participation (kurs: Group Facilitation Methods, Akademia Facylitacji i ICA: UK) oraz Design Thinking (kurs Moderator DT, Inspire Group).
DIAGNOSTA
 • Jestem Psychologiem Organizacji i Pracy (Uniwersytet Warszawski, 1999) co oznacza, że w działania rozwojowe mogę wprowadzać testy psychometryczne.
 • Dodatkowo jestem certyfikowanym diagnostą ILM72 (The Integrated Leadership Measure) diagnozującego preferowany styl przywództwa oraz jego efektywność a także MTQFamily (Mental Toughness Questionnaire) diagnozującyego osiem wymiarów odporności psychicznej.
WYKŁADOWCA
 • Aktualnie prowadzę zajęcia dla Szkoły Głównej Handlowej (od 2019, "Zarządzanie zmianą" w ramach Podyplomowego Studium Liderów Zarządzania), na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (od 2022, "Komunikacja menedżerska" na MBA w Ochronie Zdrowia) oraz na Uniwersytecie SWPS ("Psychologia Organizacji i Pracy", kierunek Psychologia i IT).
 • W latach 2005-2016 byłam kierownikiem oraz wykładowcą modułów praktycznych w Studium Zastosowań Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie („Przywództwo” oraz „Organizacja pracy – elementy podejścia projektowego” w module „Zarządzanie zespołem”, „Ja w projekcie – rola lidera zespołu”, „Metody pracy w warunkach konfliktu: Negocjacje, mediacje, facylitacja”).
 • W latach 1998-2009 prowadziłam zajęcia w Warszawskiej Szkole Reklamy (m.in. Warsztaty negocjacyjne, Sprzedaż i obsługa Klienta, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zespołem projektowym).
 • Prowadziłam także zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Instytutu ZTI (2001-2004), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006-2010).

PS. Wszystkie działania ankietowe (w tym systemy ocen) realizuję za pomocą systemu ankietowego QuestionPro i chętnie go polecam:

2019 02 20 banner questionpro TL