Zespół: Wspólny cel

Zespół nie jest skupiony na wspólnym celu i wizji sukcesu

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak ukierunkować zespół na wspólne cele?
Jak stworzyć inspirującą misję i wizję działania?
Jak uporządkować strukturę pracy i współpracy w zespole i z otoczeniem?
Jak zadbać o prawidłowy przepływ informacji?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Zakładasz, że ludzie sami powinni wiedzieć po co tu są czy czujesz odpowiedzialność za uspójnienie struktury współpracy w firmie, zespole, projekcie?

 

WYZWANIE 1: Wizja sukcesu

Tym, co między innymi motywuje ludzi jest wizja sukcesu. Powinna ona spełnić kilka warunków, by faktycznie angażować ludzi i skłaniać ich do podejmowania działań na rzecz jej realizacji. Warunki te schematycznie przedstawia poniższy rysunek:

wizja dzialan

Czynniki, które mogą wpływać na brak skupienia na wspólnych celach to między innymi:

  • Wizja, która nie jest istotna dla zespołu (z powodu jej treści bądź sposobu sformułowania).
  • Niska jakość sformułowania celów.
  • Nieodpowiedni sposób tworzenia oraz komunikowania wizji i celów.

 

WYZWANIE 2: Struktura współpracy

Wizja sukcesu i cele ukierunkowują działania. Jednak by zespół mógł w pełni skoncentrować się na ich realizacji niezbędne jest opracowanie odpowiedniej "mapy drogowej" i struktury współpracy. Wyzwania, jakie mogą się tutaj pojawić to między innymi:

  • Brak akceptacji wypracowanej struktury działania przez zespół.
  • Wąskie gardła na "mapie drogowej" i w sposobie współpracy.
  • Brak zrozumienia odpowiedzialności i współodpowiedzialności. 

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

SKUP ZESPÓŁ WOKÓŁ WSPÓLNYCH CELÓW

Za pomocą e-ankiety zrób przegląd poziomu doprecyzowania sposobu działania Twojego zespołu.

Dzięki procesowi QuickWin Zone opracuj jasną wizję sukcesu na poziomie efektów, drogi oraz struktury współpracy.

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: