Współpraca: Spotkania rozwojowe

Współpracownicy nie uczą się na doświadczeniach

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak prowadzić rozmowy rozwojowe ze współpracownikami?
Jak tworzyć środowisko sprzyjające otwartości na rozwój?
Jak zachęcać współpracowników do autorefleksji?
Jak przygotować i poprowadzić przegląd grupowy / zespołowy?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Wychodzisz z założenia, że 'ludzie jak chcą, to będą działać tak, jak trzeba i to ich odpowiedzialność' czy widzisz swoją rolę we wspieraniu refleksji i rozwoju ludzi na co dzień?

Jeśli przyjmujesz, że wspieranie codziennego rozwoju współpracowników leży w Twoim obszarze odpowiedzialności (nawet jeśli nie są to osoby Ci podległe) - możesz podejść do niego na dwa sposoby.

  1. Często spotykam się z podejściem "Mam swój własny pomysł i ocenę, i wiem, że są najlepsze. Kwestia takiego poprowadzenia rozmowy, by mój rozmówca zgodził się ze mną". Taka perspektywa często pociąga za sobą styl spotkania PUSH (narzucanie rozwiązań), który nie uruchamia zaangażowania w refleksję nad sposobem postępowania rozmówcy, a wręcz potrafi blokować go na Twoje argumenty. [UWAGA! W niektórych sytuacjach - np. w kryzysie - takie podejście może być użyteczne]
  2. Drugie podejście można nazwać PULL. Przyjmuje się w nim założenie, że naszą rolą jest zainspirowanie rozmówcy do własnych przemyśleń i refleksji oraz wspieranie go w planowaniu jego własnych sposobów poprawienia sposobu działania. Nawet, jeśli jego pomysły i rozwiązania są odmienne od naszych. Taki sposób działania wzmacnia odpowiedzialność u Twoich rozmówców i zachęca ich do otwartego mówienia o problemach, ponieważ nie ma nic wspólnego z oceną, a wszystko z inspirowaniem. 

Oba te podejścia schematycznie ilustruje poniższy rysunek:

podejście push i pull qwz

Podejście pull największą wartość przynosi, gdy jest wprowadzone systemowo, jednak ma także pozytywne rezultaty, gdy zastosujesz je ad hoc. Warto jednak zwrócić uwagę, by było odpowiednio stosowane.

 

WYZWANIE 1: TWORZENIE PRZESTRZENI

Pierwszą blokadą w zakresie inspirowania innych do rozwoju jest to, że traktujemy to, jako odpowiedzialność innych (ich samych, ich przełożonych, działu HR itp.), a nie swoją lub jako niski priorytet (w porównaniu np. z wynikami). Powiedzmy szczerze: na niskie priorytety zazwyczaj w kołowrocie dnia codziennego nie znajdujemy po prostu czasu. Często też nie planujemy ich w naszych kalendarzach, w odróżnieniu od innych zadań związanych z naszymi obowiązkami.

 

WYZWANIE 2: REFLEKSJA INDYWIDUALNA

Spotkania rozwojowe ze współpracownikami (regularne lub realizowane ad hoc) mogą nie przynosić spodziewanego rezultatu ze względu na kilka blokad, które obniżają ich efektywność. Oto przykładowe cztery:

  • negatywne doświadczenia i klimat rozmów nie sprzyjający szczeremu mówieniu o błędach i problemach;
  • dawanie rad oraz rozwiązań i pouczanie zamiast zachecania do własnych przemyśleń i wyciągania wniosków - czyli niewłaściwy sposób komunikacji;
  • brak wiedzy o tym, w jaki sposób można prowadzić spotkania inspirujące do refleksji i zmiany (modele rozmów);
  • niewłaściwe kończenie rozmów rozwojowych i brak dalszego wsparcia w zmianie.

 

WYZWANIE 3: REFLEKSJA GRUPOWA

Podobnie podczas spotkań grupowych (zespołowych lub między działowych) mogą pojawić się blokady, które sprawią, że współpracownicy nie będą zmotywowani do uczenia się na doświadczeniach swoich i innych:

  • spotkania przeglądowe obejmujące tylko wycinek wymiarów wpływających na efektywność działań (tylko wyniki lub tylko procesy, lub wyłącznie relacje);
  • brak przeglądów doskonalących na etapie zakończenia pracy z danym celem / zadaniem;
  • brak wiedzy na temat różnic między spotkaniami informacyjnymi, oceniającymi i doskonaląco-rozwojowymi;
  • klimat spotkań przeglądowych nie sprzyjający otworzeniu się na dawanie i przyjmowanie feedbacku.

We współpracy z Leadership Center opracowałam e-kurs wraz z formatką wspierającą planowanie, prowadzenie i podsumowywanie spotkań zespołowych. Dowiedz się o nim więcej klikając link poniżej:

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

WESPRZyj PROCES REFLEKSJI I LESSONS LEARNED

Za pomocą e-ankiety zrób przegląd działań, jakie możesz podjąć, by tworzyć warunki do autorefleksji i wspierać stały rozwój w Twoim otoczeniu.

Dzięki procesowi QuickWin Zone wypracuj i wdróż konkretne sposoby działania (w tym modele rozmów lub spotkań), które zainspirują innych do uczenia się w oparciu o doświadczenia (lessons learned) zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: