Współpraca: Postawa i komunikacja asertywna

Współpracownicy nie działają zgodnie z ustaleniami

WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak komunikować się asertywnie?
Jak budować postawę asertywną?
Jak asertywnie komunikować swoje oczekiwania?
Jak asertywnie reagować, gdy ktoś nie spełnia oczekiwań?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Zakładasz, że 'ludzie sami powinni wiedzieć lub domyślić się' czy widzisz swoją aktywną rolę w edukowaniu innych co do tego na jakiej współpracy Ci zależy?

Gdy współpracownicy nie działają zgodnie z oczekiwaniami warto przemyśleć dwa pytania:

  1. Czy wystarczająco jasno komunikujesz swoje potrzeby i oczekiwania?
  2. Czy w odpowiedni sposób reagujesz, gdy nie są one realizowane?.

Odpowiedzi na nie możesz znaleźć zarówno na poziomie Twoich postaw i oczekiwań, jak i sposobu ich komunikowania. Wesprze Cię w tym asertywność, której założenia przedstawia w skrócie poniższy slajd:

asertywnosc qwz

 

WYZWANIE 1: POZNANIE I ASERTYWNE KOMUNIKOWANIE SIEBIE

Pierwsze wyzwanie jest związane z komunikowaniem tego, co jest dla Ciebie ważne. A żeby komunikować potrzeby potrzebujesz - w pierwszym kroku - dobrze je poznać. Okazuje się jednak, że często wcale nie mamy doprecyzowanego:

  • co jest dla nas ważne, a co nie;
  • co i jak bardzo jest dla nas istotne w różnych relacjach, w których jesteśmy (w tym w relacjach zawodowych).
  • na co zgadzamy się, a na co nie zgadzamy się w różnych relacjach.

Dodatkowo częstym wyzwaniem jest odpowiednie formułowanie potrzeb i oczekiwań (zarówno w zakresie treści, jak i formy).

 

WYZWANIE 2: ASERTYWNE REAGOWANIE NA ZACHOWANIA INNYCH

Drugi wymiar, który może powodować, że współpracownicy nie działają zgodnie z ustaleniami i Twoimi oczekiwaniami to sposób, w jaki korygujesz ich działania. Częstym problemem jest w tym aspekcie:

  • nie zwracanie uwagi na przyczyny danego sposobu działania,
  • koncentracja w reakcjach wyłącznie na własnym punkcie widzenia,
  • brak zadbania o właściwą formę wypowiedzi.

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

UZGODNIJ OCZEKIWANIA I ASERTYWNIE REAGUJ, GDY NIE SĄ REALIZOWANE

Za pomocą e-ankiety zweryfikuj, z którym obszarem asertywności potrzebujesz przede wszystkim pracować.

Dzięki procesowi QuickWin Zone doprecyzuj swoje oczekiwania i potrzeby oraz wypracuj sposoby reagowania, gdy ktoś ich nie realizuje.

 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: