Ja: Pewność w mojej roli

Nie mam jasności, na czym polega moja rola zawodowa

MATERIAŁ PROMOCYJNY
WYZWANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE:

Jak doprecyzować swoją rolę zawodową?
Jakie elementy otoczenia należy przeanalizować?
Jak zdefiniować misję i cele Twojego stanowiska?
Jak rozpoznać i uwzględnić oczekiwania otoczenia?
Jak doprecyzować wizerunek, jaki chcesz budować?

KLUCZOWE PYTANIE DO REFLEKSJI:

Wychodzisz z założenia, że zakres i sposób działania na Twoim stanowisku jest oczywisty, czy - bez względu na doświadczenie - odczuwasz potrzebę doprecyzowania swojej roli zawodowej z otoczeniem, by uniknąć zagrożeń związanych z różnym jej rozumieniem?

Realizując swoją rolę zawodową warto jest upewnić się, czy znamy wszystkie uwarunkowania, które na nią wpływają. Uwarunkowania te mogą należeć do czterech kluczowych obszarów:

rola zawodowa qwz

W każdym obszarze pojawiają się szczegółowe wymiary, które należy doprecyzować, by uniknąć potencjalnych nieporozumień co do wzajemnych oczekiwań. Na poziomie "meta" warto zwrócić uwagę na dwa główne wyzwania.

 

WYZWANIE 1: OCZEKIWANIA WOBEC TWOJEJ ROLI

Czasem obejmując nowe stanowisko lub w sytuacji, gdy zmieniają się uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne i zewnętrzne niewystarczająco dbamy o doprecyzowanie naszej roli zawodowej z innymi. Skupiamy się na najbardziej podstawowych elementach i zapominamy zebrać kompleksowe informacje o oczekiwaniach zarówno organizacji, jak i różnych osób, które z nami współpracują. Z tego powodu później mogą pojawiać się napięcia i nieporozumienia. 

 

WYZWANIE 2: TWOJA MISJA ZAWODOOWA

Drugi błąd, jaki możemy popełnić przy precyzowaniu swojej roli zawodowej to brak poświęcenia czasu na dobre określenie, jak MY SAMI chcemy ją realizować. W konsekwencji nasze działania mogą długofalowo tracić spójność (reagujemy na sytuację "tu i teraz", bez myślenia o naszych działaniach z perspektywy misji, jaką pełnimy lub chcemy pełnić w organizacji). 

 

ilm mtq

 

ROZWIĄZANIE:

DOPRECYZUJ SWOJĄ ROLĘ ZE SOBĄ I Z OTOCZENIEM

Za pomocą e-ankiety przeanalizuj, jakie aspekty definiujące Twoją rolę zawodową masz już ustalone, a jakie potrzebujesz jeszcze doprecyzować.

Dzięki procesowi QuickWin Zone zaplanuj i zrealizuj działania, które doprecyzują Twoją rolę zawodową.

 

 

Chcesz samodzielnie doprecyzować swoją rolę zawodową?

To jest materiał promocyjny, z którego możesz skorzystać samodzielnie dzięki załączonym podręcznikom do pracy własnej! W materiałach znajdziesz:

  • wprowadzenie merytoryczne do każdego obszaru pracy ze swoją rolą zawodową,
  • dla każdego obszaru - arkusz ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Możesz oczywiście skorzystać także z procesu QuickWin Zone.

Pobierz materiał do pracy własnej:

 

Chcesz skorzystać z e-kursu wspierającego doprecyzowanie misji zawodowej?

We wspólpracy z Leadership Center opracowałam około godzinny kurs wraz z formatką wspierającą doprecyzowanie misji zawodowej.

 
 

INNE WYZWANIA, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: